weifenlei

xổ số ngày 8 tháng 6 năm 2021|Ngày 8 tháng 10 năm 2019—KB452

QUAN TRỌNG Kiểm tra xem bạn đã cài đặt các bản cập nhật bắt buộc được liệt kê trong phần Cách tải bản cập nhật nàytrước khi cài đặt bản cập nhật này.

QUAN TRỌNG Những khách hàng đã mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho các phiên bản tại chỗ của một số hệ điều hành phải tuân theo các quy trình cụ thể để tiếp tục nhận được bản cập nhật bảo mật sau khi hỗ trợ mở rộng kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Để biết thêm thông tin, hãy xem .

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết,vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Các bản cập nhật cho được phát hành vào ngày 8 tháng 10 năm 2019 trở lên cung cấp các biện pháp bảo vệxổ số ngày 8 tháng 6 năm 2021xổ số long an ngày 15/1/2022, được theo dõi bởi CVE-2019-1318, chống lại một cuộc tấn công có thể cho phép truy cập trái phép vào thông tin hoặc dữ liệu trong các kết nối TLS. Kiểu tấn công này được gọi là khai thác xen giữa (man-in-the-). có thể không kết nối được với các máy khách và máy chủ TLS không hỗ trợ để khôi phục (RFC 7627). Thiếu hỗ trợ RFC có thể gây ra một hoặc nhiều lỗi hoặc sự kiện được ghi nhật ký sau đây:

xổ số ngày 8 tháng 6 năm 2021

Để biết thông tin, hãy xem .

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Bạn phải cài đặt các bản cập nhật được liệt kê bên dưới và khởi động lại thiết bị trước khicài đặt Bản tổng hợp mới nhất. Việc cài đặt các bản cập nhật này giúp cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật và giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Bản tổng hợp và áp dụng các bản sửa lỗi bảo mật của .

Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ ngày 12 tháng 3 năm 2019 (SSU) (). Để tải gói độc lập cho SSU này,hãy tìm kiếm gói đó mục .

Bản cập nhật SHA-2 mới nhất () được phát hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Nếu bạn đang sử dụngxổ số miền nam ngày 17 tháng 5 năm 2021, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn bản cập nhật SHA-2 mới nhất. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2,hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký Mã SHA-2 đối với và WSUS năm 2019.

SSU mới nhất ().Nếu bạn đang sử dụngxổ số ngày 8 tháng 6 năm 2021, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất.Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó mục .

xổ số ngày 8 tháng 6 năm 2021

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Khả dụng

Bước Tiếp theo

Không

Xem các tùy chọn khác bên dưới.

Danh mục

xổ số ngày 8 tháng 6 năm 2021

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này,hãy truy cập trang mục .

Dịch vụ Cập nhật (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ hóa với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: 7 Gói Dịch vụ 1xổ số ngày 8 tháng 6 năm 2021xổ số ngày 8 tháng 6 năm 2021|Ngày 8 tháng 10 năm 2019—KB452,2008 R2 Gói Dịch vụ 1

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật nàyxổ số miền nam 23 tháng 6, hãy tải xuốngthông tin tệp cho bản cập nhật .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.