xổ số ngày 14 tháng 05 long an|Quyết định 1479/QĐ

Kế hoạch sắp xếp lại DNNNxo so 22/11/21,doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025

Ngày 29/11/2022xổ số ngày 14 tháng 05 long an,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nướcdự đoán xổ số miền nam ngày 26 tháng 5, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

xổ số ngày 14 tháng 05 long an

Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 theo các hình thức sau: duy trì công ty TNHH một thành viên; cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm sáp nhập,giải thể); chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Các doanh nghiệp Nhà nướcxổ số ngày 14 tháng 05 long anso xo 9/11/2021,doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc: Bộ Y tếxổ số ngày 14 tháng 05 long an|Quyết định 1479/QĐ, UBND TP. HCM, UBND tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp không thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) thực hiện sắp xếp theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

xổ số ngày 14 tháng 05 long an

Cụ thể, danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 – 2025 gồm: Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ GDĐT); Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam,Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải (trực thuộc Bộ GTVT) …

Ngoài raxổ số ngày 14 tháng 05 long an, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022 – 2025 gồm: Tập đoàn Bảo Việt – CTCP (trực thuộc Bộ Tài chính – Nhà nước nắm giữ 65% vốn); Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (trực thuộc Bộ TTTT – Nhà nước nắm giữ 100% vốn); …

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết đị/QĐ-TTg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *