xổ số miền nam 20 tháng 1|(thầy), (cô giáo)

@ Miền Bắc hay xưng hô với người lớn tuổi là cháu,miền Nam hay xưng là con.Khi gọi thầy/cô xưng mình là em với thầy cô còn trẻxổ số miền nam 20 tháng 1,xưng là con với các thầy cô đã lớn tuổi. Nhưng mà xưng là em hoặc con với thầy cô cũng không sao.Thầy giáo/cô giáo= = giáo viên. Thầy/ cô là cách nói rút gọn bớt của thầy giáo và cô giáo. Tuy nhiên ở miền Bắcxổ số miền nam 20 tháng 1|(thầy)xổ số 3 miền ngày 10 tháng 1, (cô giáo),thầy còn có nghĩa là bố(). Cô thì tùy hoàn cảnh: nếu đó là giáo viên thì cô nghĩa là cô giáoxổ số miền nam 20 tháng 1xổ số 5 tháng 4, nếu đó là em gái của bố ()thì cũng gọi là cô, nếu đó là một người phụ nữ mình gặp ngoài đường (không quá lớn tuổi) thì cũng gọi cô và xưng là con hoặc cháu. Ví dụ: Con/cháu chào cô ạ!

xổ số miền nam 20 tháng 1

@

xổ số miền nam 20 tháng 1

Miền Bắc hay xưng hô với người lớn tuổi là cháu, miền Nam hay xưng là con.

xổ số miền nam 20 tháng 1

Khi gọi thầy/cô xưng mình là em với thầy cô còn trẻ,xưng là con với các thầy cô đã lớn tuổi. Nhưng mà xưng là em hoặc con với thầy cô cũng không sao.

Thầy giáo/cô giáo= = giáo viên. Thầy/ cô là cách nói rút gọn bớt của thầy giáo và cô giáo. Tuy nhiên ở miền Bắcxổ số miền nam 20 tháng 1,thầy còn có nghĩa là bố(). Cô thì tùy hoàn cảnh: nếu đó là giáo viên thì cô nghĩa là cô giáoxổ số lâm đồng ngày 9 tháng 5, nếu đó là em gái của bố ()thì cũng gọi là cô, nếu đó là một người phụ nữ mình gặp ngoài đường (không quá lớn tuổi) thì cũng gọi cô và xưng là con hoặc cháu. Ví dụ: Con/cháu chào cô ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *