weifenlei

xổ số cần thơ 28 tháng 04 năm 2021|PVS chốt quyᝁn trả

Theo đóxổ số cần thơ 28 tháng 04 năm 2021,PVS sáş˝ tháťąc hiện chi trả cổ tᝊc năm 2021 báşąng tiᝁn cho cổ đông với tᝡ lệ 8%xổ số cần thơ 28 tháng 04 năm 2021, tĆ°ĆĄng đương mỗi cổ phiáşżu nháş­n 800 đồng, ngĂy đăng kĂ˝ cuối cĂšng lĂ 28/9/2022, ngĂy thanh toĂĄn lĂ 28/10/2022. Với gần 478 triệu cổ phiáşżu đang lĆ°u hĂnh, dáťą kiáşżn PVS sáş˝ chi hĆĄn 382 tᝡ đồng để trả cổ tᝊc năm 2021 cho cổ đông.

Bãi chế tấo thi công d᝹ ån cᝧa PTSC

Năm 2022,PVS đặt káşż hoấch doanh thu hᝣp nhẼt 10.000 tᝡ đồngxổ số miền bắc ngày 21 tháng 12,lᝣi nhuáş­n trước thuáşż 610 tᝡ đồng. Trong 8 thĂĄng đầu nămxổ số cần thơ 28 tháng 04 năm 2021xo so thu do888,PVS đạt doanh thu hᝣp nhẼt 9.594 tᝡ đồngxổ số cần thơ 28 tháng 04 năm 2021|PVS chốt quyᝁn trả ,vưᝣt 60% káşż hoấch 8 thĂĄng vĂ báşąng 95xổ số miền bắc 17 tháng 2 năm 2022,9% káşż hoấch cả năm 2022; lᝣi nhuáş­n trước thuáşż đạt 487 tᝡ đồng, vưᝣt 33% káşż hoấch 8 thĂĄng vĂ báşąng 80% káşż hoấch cả năm 2022.

TĂ­nh đến ngĂy 30/6/2022 tổng tĂi sản cᝧa PVS lĂ 25.000 tᝡ đồng, vốn chᝧ sở hᝯu 12.600 tᝡ đồng, tiᝁn vĂ tĆ°ĆĄng đương tiᝁn khoảng 10.000 tᝡ đồng.

CĂĄc dịch v᝼ cốt lĂľi cᝧa PVS được xĂĄc định hiện nay gồm 8 lÄŠnh váťąc: CĆĄ khĂ­ dầu khĂ­; cĂ´ng trĂŹnh cĂ´ng nghiệp; Cung cẼp, váş­n hĂnh vĂ bảo dưᝥng kho nổi (FSO/FPSO/FSRU/FLNG); Váş­n chuyᝃn – Lắp đặt, Váş­n hĂnh – Bảo dưᝥng vĂ sáť­a chᝯa cĂ´ng trĂŹnh biᝃn; Căn cᝊ cảng dịch v᝼; Khảo sĂĄt địa chẼt, khảo sĂĄt vĂ sáť­a chᝯa cĂ´ng trĂŹnh ngầm; TĂu dịch v᝼ dầu khĂ­; Năng lưᝣng tĂĄi tấo ngoĂi khĆĄi.

Mai PhĆ°ĆĄng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.