weifenlei

xổ số vietlott ngày 6 tháng 2 năm 2022|Windows Installer 3.1

Giới thiệu

là một cấu phần của hệ điều hành cung cấp nền tảng tiêu chuẩn để cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm. Các nhà sản xuất phần mềm có thể tạo thiết lập sản phẩm để sử dụng để giúp việc cài đặtxổ số vietlott ngày 6 tháng 2 năm 2022xo so ngay 29/1/2021,bảo trì và gỡ cài đặt phần mềm trở nên đơn giản và dễ dàng.

Cách tải 3.1 pb2

Trước khi có thể tải xuống cấu phần có thể phân phối lại nàyxổ số miền bắc 4/9/2021, bạn phải xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của 2003 hay XP.

Kết quả phát hiện phiên bản tự động

Lưu ý Nếu kết quả tự động phát hiện không hiển thị trên màn hình của bạn, vui lòng bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức :

Cách xác định xem máy tính đang chạy phiên bản hệ điều hành 32 bit hay 64 bit

Tải xuống trình cài đặt cho tất cả các phiên bản ngoại trừ phiên bản 64 bit của 2003 hoặc phiên bản XP 64 bit

xổ số vietlott ngày 6 tháng 2 năm 2022

Tệp sau đây hiện có sẵn để tải xuống từ Danh mục :

tải xuống gói 3.1 (v2).

Ngày phát hành: 12/05/2005

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của , hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức :

Cách nhận các tệp hỗ trợ của từ dịch vụ trực tuyến

quét tệp này để tìm vi rút. đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ nâng cao bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

xổ số vietlott ngày 6 tháng 2 năm 2022

Lưu ý Chỉ nhị phân cho tệp Msi.dll được cập nhật. Số phiên bản là 3.1.4000.2435. Tất cả các nhị phân khác của gói 3.1 (v2) vẫn không thay đổi và là phiên bản 3.1.4000.1823.

Tải xuống trình cài đặt cho phiên bản XP 64 bit hoặc XP 2003 hoặc 64 bit

Cấu phần có thể phân phối lại này chỉ dành cho hệ điều hành 32 bit. Bạn không thể cài đặt cấu phần này trên máy tính đang chạy phiên bản 2003 64 bit hoặc XP.

Bạn có thể cài đặt bản phân phối lại 3.0 trên 2000 Gói Dịch vụ 3 (SP3) và trên phiên bản phát hành Của 2003. 3.1 được bao gồm trong 2003 Gói Dịch vụ 1 (SP1).

Bạn không thể cài đặt bản phân phối lại này trên phiên bản 2003 SP1 32 bit và 64 bit. Để cập nhật phiên bản 32 bit và 64 bit của 2003 SP1 hoặc để cập nhật phiên bản 64 bit của XP,hãy tải xuống bản cập nhật nóng được mô tả trong bài viết trong Cơ sở Tri thức thay vì gói (v2).

Lịch sử phát hành:

Số phiên bản là 3.1.4000.2435. Tất cả các nhị phân khác của gói 3.1 (v2) vẫn không thay đổi và là phiên bản 3.1.4000.1823.

xổ số vietlott ngày 6 tháng 2 năm 2022

Thông tin Thêm

Các tính năng mới trong 3.1

Các sự cố được khắc phục trong 3.1

Sự cố được khắc phục trong 3.1 (v2)

Khắc phục sự cố

Để được trợ giúp khắc phục sự cố về trình cài đặtxổ số kiến thiết ngày 6 tháng 2 kiên giang,hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức :

Các bước khắc phục sự cố cơ bản dành cho

Tham khảo

Để biết thêm thông tinxổ số vietlott ngày 6 tháng 2 năm 2022xổ số vietlott ngày 6 tháng 2 năm 2022xổ số vietlott ngày 6 tháng 2 năm 2022|Windows Installer 3.1, hãy truy cập trang Web (MSDN) sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.