xổ số trà vinh ngày 26 tháng 2 năm 2021|Lịch âm tháng 2 năm

13-12 Huyền Vũ: (Xấu) Xuất hành thường gặp cãi cọxổ số trà vinh ngày 26 tháng 2 năm 2021, gặp việc xấu, không nên đi.

14-12 Thanh Long Đầu: (Tốt) Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

15-12 Thanh Long Kiếp: (Tốt) Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt,trăm sự được như ý.

16-12 Thanh Long Túc: (Xấu) Đi xa không nênxổ số trà vinh ngày 26 tháng 2 năm 2021, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.

17-12 Chu Tước: (Xấu) Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.

18-12 Bạch Hổ Đầu: (Tốt) Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.

19-12 Bạch Hổ Kiếp: (Tốt) Xuất hành, cầu tài được như ý muốn,đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.

xổ số trà vinh ngày 26 tháng 2 năm 2021

20-12 Bạch Hổ Túc: (Xấu) Cấm đi xaxổ số trà vinh ngày 26 tháng 2 năm 2021, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.

21-12 Huyền Vũ: (Xấu) Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi.

22-12 Thanh Long Đầu: (Tốt) Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

23-12 Thanh Long Kiếp: (Tốt) Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.

24-12 Thanh Long Túc: (Xấu) Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.

25-12 Thanh Long Kiếp: (Tốt) Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.

26-12 Bạch Hổ Đầu: (Tốt) Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.

xổ số trà vinh ngày 26 tháng 2 năm 2021

27-12 Bạch Hổ Kiếp: (Tốt) Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.

28-12 Bạch Hổ Túc: (Xấu) Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.

29-12 Huyền Vũ: (Xấu) Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi.

30-12 Thanh Long Túc: (Xấu) Đi xa không nên, xuất hành xấu,tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.

1-1 Đường Phong: (Tốt) Rất tốtxổ số trà vinh ngày 26 tháng 2 năm 2021|Lịch âm tháng 2 năm ,xuất hành thuận lợixổ số khánh hòa ngày mùng 7 tháng 11, cầu tài được như ý muốn,gặp quý nhân phù trợ.

2-1 Kim Thổ: (Xấu) Ra đi nhỡ tàuxổ số đà lạt ngày 9 tây tháng 1, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

3-1 Kim Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

xổ số trà vinh ngày 26 tháng 2 năm 2021

4-1 Thuần Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

5-1 Đạo Tặc: (Xấu) Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.

6-1 Hảo Thương: (Tốt) Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.

7-1 Đường Phong: (Tốt) Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn,gặp quý nhân phù trợ.

8-1 Kim Thổ: (Xấu) Ra đi nhỡ tàuxổ số ngày 3 tây tháng 3, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

9-1 Kim Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

10-1 Thuần Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *