weifenlei

xổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021|Lịch âm tháng 11 năm

12-9 Bạch Hổ Túc: (Xấu) Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.

13-9 Huyền Vũ: (Xấu) Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi.

14-9 Thanh Long Đầu: (Tốt) Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

15-9 Thanh Long Kiếp: (Tốt) Xuất hành 4 phương,8 hướng đều tốtxổ số vũng tàu 9 tháng 3,trăm sự được như ý.

16-9 Thanh Long Túc: (Xấu) Đi xa không nênxổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021,xuất hành xấuxổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.

17-9 Chu Tước: (Xấu) Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.

18-9 Bạch Hổ Đầu: (Tốt) Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.

19-9 Bạch Hổ Kiếp: (Tốt) Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.

xổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021

20-9 Bạch Hổ Túc: (Xấu) Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.

21-9 Huyền Vũ: (Xấu) Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi.

22-9 Thanh Long Đầu: (Tốt) Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

23-9 Thanh Long Kiếp: (Tốt) Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.

24-9 Thanh Long Túc: (Xấu) Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.

25-9 Thanh Long Kiếp: (Tốt) Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.

26-9 Bạch Hổ Đầu: (Tốt) Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.

xổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021

27-9 Bạch Hổ Kiếp: (Tốt) Xuất hành, cầu tài được như ý muốn,đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.

28-9 Bạch Hổ Túc: (Xấu) Cấm đi xakết quả xổ số miền trung ngày 21 tháng 2, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.

29-9 Huyền Vũ: (Xấu) Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi.

30-9 Thanh Long Túc: (Xấu) Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.

1-10 Đường Phong: (Tốt) Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

2-10 Kim Thổ: (Xấu) Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của,bất lợi.

3-10 Kim Dương: (Tốt) Xuất hành tốtxổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

xổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021

4-10 Thuần Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt,nhiều thuận lợixổ số vietlott ngày 3 tháng 3 năm 2022, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

5-10 Đạo Tặc: (Xấu) Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.

6-10 Hảo Thương: (Tốt) Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.

7-10 Đường Phong: (Tốt) Rất tốt, xuất hành thuận lợi,cầu tài được như ý muốnxổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021|Lịch âm tháng 11 năm, gặp quý nhân phù trợ.

8-10 Kim Thổ: (Xấu) Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

9-10 Kim Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

10-10 Thuần Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

11-10 Đạo Tặc: (Xấu) Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.