weifenlei

xổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021|Lịch âm tháng 11 năm

25-9 Thanh Long Kiếp: (Tốt) Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.

26-9 Bạch Hổ Đầu: (Tốt) Xuất hành,cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.

27-9 Bạch Hổ Kiếp: (Tốt) Xuất hànhxổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021, cầu tài được như ý muốn,đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.

28-9 Bạch Hổ Túc: (Xấu) Cấm đi xadu doan xo so mien nam wap, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.

29-9 Huyền Vũ: (Xấu) Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi.

1-10 Đường Phong: (Tốt) Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

2-10 Kim Thổ: (Xấu) Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được,trên đường đi mất củaxổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021, bất lợi.

3-10 Kim Dương: (Tốt) Xuất hành tốt,có quý nhân phù trợkết quả xổ số miền trung ngày 2 tháng 11, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

4-10 Thuần Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

5-10 Đạo Tặc: (Xấu) Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.

6-10 Hảo Thương: (Tốt) Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.

7-10 Đường Phong: (Tốt) Rất tốt,xuất hành thuận lợixổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

8-10 Kim Thổ: (Xấu) Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

9-10 Kim Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

10-10 Thuần Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

11-10 Đạo Tặc: (Xấu) Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.

12-10 Hảo Thương: (Tốt) Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.

13-10 Đường Phong: (Tốt) Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

14-10 Kim Thổ: (Xấu) Ra đi nhỡ tàu,nhỡ xexổ số đài vũng tàu ngày 27 tháng 04, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

15-10 Kim Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

16-10 Thuần Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

17-10 Đạo Tặc: (Xấu) Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.

18-10 Hảo Thương: (Tốt) Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.

19-10 Đường Phong: (Tốt) Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

20-10 Kim Thổ: (Xấu) Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

21-10 Kim Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

22-10 Thuần Dương: (Tốt) Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi,được người tốt giúp đỡxổ số trà vinh ngày 22 tháng 1 năm 2021|Lịch âm tháng 11 năm, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

23-10 Đạo Tặc: (Xấu) Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của.

24-10 Hảo Thương: (Tốt) Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.

25-10 Đường Phong: (Tốt) Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.