weifenlei

xổ số miền bắc 8 tây tháng 1|Cơ mà bạn học tiếng Việt ở Hà N

Trong tiếng Việtxo so binh thuan 12/5, bạn có thể dùng từ quả hoặc không dùng từ quả, không sao hết cả,mọi người đều hiểu. Nhưng khi bạn nói đến số lượng quảxổ số miền bắc 8 tây tháng 1|Cơ mà bạn học tiếng Việt ở Hà Nxổ số kiến thiết ngày 11,bạn bắt buộc phải có từ quả.Ví dụ:- Tôi thích ăn chuối (1)- Tôi thích chuối (2)- Tôi thích ăn quả chuối (3)⟹ Bạn nên dùng (1) và (2)xổ số miền bắc 8 tây tháng 1, đây là cách tự nhiên nhất để nói. (3) cũng đúng, nhưng trẻ con hay nói như vậy hơn là người lớn. Người lớn hay lược bỏ từ “quả”.Nhưng khi bạn muốn nói đến số lượng, bạn phải dùng từ “quả”.Ví dụ:- Cô ơi, bán cho cháu 5 quả táo. (4)Bạn đừng nên nói là:- Cô ơi, bán cho cháu 5 táo. (5)Mặc dù người nghe vẫn hiểu nghĩa (5), nhưng câu đó không tự nhiên.Vậy tóm lại: bạn có thể dùng từ “quả” hay không đều được. Khi bạn nói đến nghĩa nói chung, thì bạn không cần từ quả.Ví dụ: Tớ thấy táo ngon hơn ổi.Còn khi bạn muốn nói đến số lượng, hay một quả nào đó cụ thể,thì bạn nên dùng từ “quả”Ví dụ: Tớ thấy quả táo này ngon hơn [quả táo kia]Đừng viết là: Tớ thấy táo này ngon hơn.

Trong tiếng Việtxổ số bình thuận 14 tháng 04 năm 2002, bạn có thể dùng từ quả hoặc không dùng từ quả, không sao hết cả, mọi người đều hiểu. Nhưng khi bạn nói đến số lượng quả, bạn bắt buộc phải có từ quả.

Ví dụ:

– Tôi thích ăn chuối (1)

– Tôi thích chuối (2)

xổ số miền bắc 8 tây tháng 1

– Tôi thích ăn quả chuối (3)

⟹ Bạn nên dùng (1) và (2), đây là cách tự nhiên nhất để nói. (3) cũng đúng, nhưng trẻ con hay nói như vậy hơn là người lớn. Người lớn hay lược bỏ từ “quả”.

Nhưng khi bạn muốn nói đến số lượng, bạn phải dùng từ “quả”.

Ví dụ:

xổ số miền bắc 8 tây tháng 1

– Cô ơi, bán cho cháu 5 quả táo. (4)

Bạn đừng nên nói là:

– Cô ơi,bán cho cháu 5 táo. (5)

Mặc dù người nghe vẫn hiểu nghĩa (5)xổ số miền bắc 8 tây tháng 1, nhưng câu đó không tự nhiên.

xổ số miền bắc 8 tây tháng 1

Vậy tóm lại: bạn có thể dùng từ “quả” hay không đều được. Khi bạn nói đến nghĩa nói chung,thì bạn không cần từ quả.

Ví dụ: Tớ thấy táo ngon hơn ổi.

Còn khi bạn muốn nói đến số lượngxổ số miền bắc 8 tây tháng 1, hay một quả nào đó cụ thể, thì bạn nên dùng từ “quả”

Ví dụ: Tớ thấy quả táo này ngon hơn [quả táo kia]

Đừng viết là: Tớ thấy táo này ngon hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.