weifenlei

xổ số kiến thiết ngày mùng 10 tháng 04|Tai nghe USB: Đặc điể

Tài liệu này chỉ định một số đặc điểm của tai nghe USB để chúng hoạt động đồng nhất trong hệ sinh thái . Chỉ cho phép các tai nghe có giao diện âm thanh USB kỹ thuật số. Không được phép sử dụng tai nghe hoàn toàn tương tự với khả năng thích ứng cơ học với USB-Cxổ số kiến thiết ngày mùng 10 tháng 04xổ số ngày 6/4/2022,theo thông số kỹ thuật của USB Type-C.

Tài liệu này quy định các yêu cầu tối thiểu: các nhà sản xuất phụ kiện được khuyến khích bổ sung các tính năng trong khi lưu ý các yêu cầu này.

Tổng quan về chức năng

Tai nghe USB có thể thực hiện một loạt các tính năng cơ bản và nâng cao. Đặc điểm kỹ thuật này chỉ bao gồm các tính năng cơ bản bắt buộc:

Các loại thiết bị đầu cuối USB Audio Class

Tai nghe và bộ tai nghe phải báo cáo các loại đầu cuối USB Audio Class (UAC) này:

Kiểm soát các chức năng

Tai nghe có thể đi kèm với nhiều nút khác nhau để điều khiển các chức năng cụ thểxổ số kiến thiết ngày mùng 10 tháng 04xổ số kiến thiết ngày mùng 10 tháng 04,chẳng hạn như âm lượng và phát / tạm dừng.

Chức năng điều khiển Hỗ trợ phụ kiện Sự mô tả

Một

Yêu cầu

xổ số kiến thiết ngày mùng 10 tháng 04

Phát / tạm dừng (nhấn nhanh)xổ số kiến thiết ngày mùng 10 tháng 04|Tai nghe USB: Đặc điể, khởi chạy lệnh thoại (nhấn và giữ),tiếp theo (nhấn đúp)

B

Không bắt buộc

Vol +

C

Không bắt buộc

Vol-

D

Không bắt buộc

Khởi chạy lệnh thoại

xổ số kiến thiết ngày mùng 10 tháng 04

Gán chức năng cho các nút như sau:

Lưu ý : Không cho phép chốt khóa. Mỗi lần nhấn phím của người dùng cuối phải tạo ra sự kiện phím “xuống” và “lên” tương ứngxổ số miền bắc 3 tháng 3, khớp với hành động của người dùng cuối. Nói cách khác, các phím cho các chức năng từ A đến D không bao giờ được “chốt” hoặc được triển khai để được sử dụng như một nút bật tắt (trong đó sự kiện “lên” chỉ diễn ra sau “xuống” khi nhấn phím thứ hai).

Ánh xạ phần mềm

Cần có tai nghe USB tương thích để hỗ trợ ánh xạ phần mềm sau cho các nút tai nghe. Các thiết bị khớp các ánh xạ HID này với mã khóa thích hợp.

Hàm số Ánh xạ

Một

Trang sử dụng HID: 0x0C

Sử dụng HID: 0x0CD

B

Trang sử dụng HID: 0x0C

xổ số kiến thiết ngày mùng 10 tháng 04

Sử dụng HID: 0x0E9

C

Trang sử dụng HID: 0x0C

Sử dụng HID: 0x0EA

D

Trang sử dụng HID: 0x0C

Sử dụng HID: 0x0CF

Các ánh xạ khóa phải được khai báo trong tập hợp ứng dụng HID. Đối với các phụ kiện không có micrô,hãy sử dụng Tai nghe (Trang sử dụng: Người tiêu dùng (0x0C)xổ số đà lạt ngày mùng 8 tháng 3, Cách sử dụng: Tai nghe (0x05)). Đối với các bộ nhớ có micrô, hãy sử dụng Tai nghe (Trang sử dụng: Điện thoại (0x0B), Sử dụng: Tai nghe (0x05)).

Trình độ đầu ra

Mức áp suất âm thanh tối đa phải tuân theo bất kỳ yêu cầu quy định nào tại quốc gia đến.

Cơ khí

Các nhà sản xuất phụ kiện phải tuân theo các yêu cầu đối với đầu nối USB do quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.