weifenlei

xổ số gia lai ngày 27 tháng 8|Đề Xuất Giữ Lại các Tiêu Chuẩn

EPA sẽ tổ chức một phiên điều trần công cộng thông qua hội thảo từ xa về đề xuất giữ lại các Tiêu chuẩn Chất Lượng Không Khí Xung Quanh Quốc Gia cho Hạt Vật Chất. Những người tham dự,cả người nói và người nghexổ số bạc liêu ngày 16 tháng 2 năm 2001,sẽ cần một chiếc điện thoại để tham gia phiên điều trần công cộng này.

Thông tin thêm:

xổ số gia lai ngày 27 tháng 8

Đọc phần Đánh Giá các Tiêu Chuẩn Chất Lượng Không Khí Xung Quanh Quốc Gia theo Đề Xuất về Hạt Vật Chất (bằng tiếng Anh)

Phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 20xổ số gia lai ngày 27 tháng 8,21xổ số ngày 9 tháng 1 đài tiền giang, 22 và 27 Tháng 5,2020.

xổ số gia lai ngày 27 tháng 8

Tất cả các chỗ trống dành cho diễn giả vào ngày 20xổ số gia lai ngày 27 tháng 8, 21 & 22 tháng 5,2020 đã được phân bổ. Người nghe vẫn có thể đăng ký cho những ngày đó.

EPA sẽ cung cấp các phiên bổ sung vào các Thứ Tư ngày 27 tháng 5xổ số gia lai ngày 27 tháng 8, 2020, 9:00 sáng – 1:00 chiều giờ miền đông và 3:00 chiều – 7:00 tối giờ miền đông. Đăng ký sẽ vẫn mở cho phiên ngày 27 tháng 5, 2020 cho đến ngày 20 tháng 5, 2020. EPA sẽ đăng danh sách các diễn giả đã đăng ký cho phiên ngày 27 tháng 5 vào ngày 26 tháng 5,2020. Nếu bạn đã đăng ký trước vào ngày 20xổ số gia lai ngày 27 tháng 8|Đề Xuất Giữ Lại các Tiêu Chuẩn, 21 hoặc 22 tháng 5 nhưng chưa được xác nhận,bạn sẽ được một chỗ trống dành cho diễn giả vào ngày 27 tháng 5.

xổ số gia lai ngày 27 tháng 8

EPA yêu cầu những người tham gia hoạch định việc cung cấp lời khai bằng miệng cho hội đồng chuyên gia EPA cũng như những người dự định lắng nghe bản đăng ký điều trần trước.

Nếu bạn cần hỗ trợ bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh hoặc nếu bạn cần được thích nghi hợp lýxo so mien nam 5 1 2021, vui lòng liên hệ với qua email: (ưu tiên); hoặc qua điện thoại: 919- 541-3650. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu này trước ngày 13 tháng 5 năm 2020. EPA có thể không sắp xếp cho các thích nghi quá ngày này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.