weifenlei

xổ số đà nẵng ngày 3 tháng 7 năm 2021|13 11 2009 pham van ha

ỦY BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 7486 /UBND-NCPCĐà Nẵngxổ số đà nẵng ngày 3 tháng 7 năm 2021, ngày 13 tháng 11 năm 2009 V/v xử lý Báo cáo số 80/BC-TTTP ngày 04/11/2009 của Thanh tra thành phốKính gửi: – Thanh tra thành phố; – Ban giải tỏa đền bù các dự án Đầu tư-Xây dựng. Xét nội dung Báo cáo số 80/BC-TTTP ngày 04/11/2009 của Thanh tra thành phố về kết quả thẩm tra xác minh đơn của ông Phạm Văn Hạ,trú tại 58 Lê Văn Hiếnxổ số đà nẵng ngày 3 tháng 7 năm 2021xổ số miền bắc 4 tây tháng 4kết quả xổ số ngày 28 tháng 6 năm 2021,quận Ngũ Hành Sơnxổ số đà nẵng ngày 3 tháng 7 năm 2021,Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau: 1. Chấm dứt việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hạ và giao Thanh tra thành phố lập thủ tục theo quy định. 2. Giao Ban giải tỏa đền bù các dự án Đầu tư-Xây dựng kiểm tra và đề xuất việc giải quyết kiến nghị của ông Phạm Văn Hạ về chuyển việc bố trí đất tái định cư diện hộ phụ sang hộ chínhxo so ngay 6/3/2022,hỗ trợ thêm để ổn định cuộc sống sau giải tỏa.KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: – Như trên; – Ông Phạm Văn Hạ; – Lưu VTxổ số đà nẵng ngày 3 tháng 7 năm 2021|13 11 2009 pham van ha, NC. ( đã ký )Văn Hữu Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.