xổ số bình định ngày 23 tháng 12 năm 2021|Dân số Iceland (nă

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số (1955 – 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất,nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

xổ số bình định ngày 23 tháng 12 năm 2021

Các số liệu như: Thay đổixổ số bình định ngày 23 tháng 12 năm 2021|Dân số Iceland (năsổ xố 7/2/2022,% thay đổixổ số bình định ngày 23 tháng 12 năm 2021, di cư, tỷ lệ sinh,… trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

xổ số bình định ngày 23 tháng 12 năm 2021

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi nămxổ số bình định ngày 23 tháng 12 năm 2021xổ số kiến thiết ngày 23 tháng 3 năm 2002,từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các nămxổ số bình định ngày 23 tháng 12 năm 2021,thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

xổ số bình định ngày 23 tháng 12 năm 2021

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơnxổ số đà lạt mùng 9 tháng 1, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một ‘quốc gia’ khác).

Nguồn: Số liệu trên được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *