Trung tâm dự báo xổ số Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 về

Nghị quyết 19 được Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII ban hành là chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng, với mục tiêu bao trùm đặt ra là: “Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao。 Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức。

Giảm mạnh tỉ trọng,nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nướcTrung tâm dự báo xổ số, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập。 Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công”。

Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, Nghị quyết cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, qua theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Kinh tế Trung ương cho thấy, sau gần 5 năm ban hành, với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương, nhiều nội dung của Nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nội dung còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Với tính chất và tầm quan trọng của Nghị quyết,Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trìTrung tâm dự báo xổ số, phối hợp với các cơ quan liên quan sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW. Đồng thời, đưa nội dung Sơ kết Nghị quyết 19-NQ/TW vào chương trình làm việc năm 2022 của Bộ Chính trị, báo cáo Bộ Chính trị tháng 12/2022.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu đánh giá, việc sơ kết Nghị quyết 19-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực, do đó công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện tổng kết cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo các tiêu chí, cũng như thời gian theo kế hoạch. Các đại biểu đã tham gia, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến rất tâm huyết, có trách nhiệm để bổ sung, làm rõ hơn những nội dung trong các dự thảo tài liệu, quy chế, phân công nhiệm vụ. Nhiều ý kiến tham gia trực tiếp chương trình, kế hoạch cụ thể, cách thức triển khai cũng như đề cương, dự thảo báo cáo sơ kết. Một số ý kiến đề cập bám sát yêu cầu, mục tiêu để làm rõ vai trò trách nhiệm của các tổ chức đảng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đóng góp ý kiến, chú trọng đến đánh giá kết quả tích cực, nguyên nhân hạn chế, phục vụ xây dựng kết luận mới, toàn diện, kịp thời; đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện phân công nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình làm việc nhằm đảm bảo việc sơ kết đạt kết quả tốt nhất và đúng tiến độ thời gian đề ra./.

Trung tâm dự báo xổ số

Kết luận
Trên đây là tổng hợp các xổ số đài gì và cũng là đài chính các tỉnh thành có mở thưởng xổ số trên toàn quốc. Xổ số đài chính hôm nay đều luôn thu hút lượng lớn người mua vé số, cơ hội “đổi đời” của bạn ở đài chính này cũng khá cao. Hãy lưu lại bài viết này của SBTYAPP.COM để thuận tiện theo dõi xổ số đài gì hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.