Trang web chính thức trực tuyến của Dejin Chính sách Riêng Tư của Mozilla

Chính sách Riêng Tư của /09/2020

Ý nghĩa của “thông tin cá nhân” là gi?

Với chúng tôiTrang web chính thức trực tuyến của Dejin, “thông tin cá nhân” có nghĩa là những thông tin giúp nhận diện trực tiếp bạn (như tên bạn, địa chỉ email hoặc thông tin hóa đơn) hoặc có thể được liên kết hoặc được dùng phối hợp để nhận diện bạn (như số nhận dạng tài khoản hoặc địa chỉ IP). Chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn biết chúng tôi đang thu thập những thông tin cá nhân nào từ bạn. Xem Thông báo Quyền riêng tư của mỗi sản phẩm để biết thông tin cụ thể.

Bất cứ thông tin nào rơi ngoài lãnh vực này là “thông tin không phải cá nhân.”

Nếu chúng tôi chứa thông tin cá nhân của bạn với thông tin không phải cá nhân, chúng tôi sẽ xem xét tổng hợp đó như thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi rút bỏ tất cả thông tin cá nhân từ bộ dữ liệu, thì phần còn lại là thông tin không cá nhân.

Bằng cách nào chúng tôi biết thông tin về bạn?

Chúng tôi biết được thông tin về bạn khi:

Chúng tôi làm gì với thông tin của bạn một khi chúng tôi có nó?

Khi bạn cho chúng tôi thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng nó bằng những cách mà bạn đã cho phép chúng tôi. Nói chung,chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giúp chúng tôi cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Đối với những người dùng ở EUTrang web chính thức trực tuyến của Dejin, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ và : hãy xem tại đây để biết thêm thông tin.

Khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những người khác?Làm sao chúng tôi chứa đựng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một khi chúng tôi có nó. Chúng tôi áp dụng những biện pháp vật chất, kinh doanh và an ninh kỹ thuật. Bất kể những cố gắng của chúng tôi, nếu chúng tôi biết đến một sự vi phạm an ninh, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để cho bạn có thể tiến hành những bước bảo vệ thích hợp.

Chúng tôi cũng không muốn thông tin cá nhân của bạn trong thời gian lâu hơn chúng tôi cần nó, cho nên chúng tôi chỉ giữ nó trong thời gian đủ dài để làm những gì chúng tôi thu thập nó. Một khi chúng tôi không cần nó, chúng tôi tiến hành những bước để huỷ trừ khi pháp luật đòi hỏi chúng tôi giữ nó lâu hơn.

Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi thay đổi chính sách riêng tư hay bất cứ thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi?

Chúng tôi có thể cần thay đổi chính sách và thông báo của chúng tôi. Các cập nhật sẽ được gửi trực tuyến. Nếu các thay đổi trọng yếu, chúng tôi sẽ tuyên bố việc cập nhật qua các kênh thường xuyên của cho những thông cáo này, chẳng hạn các blog và diễn đàn. Việc bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm hay dịch vụ sau ngày hiệu lực của các thay đổi này kết thành việc bạn chấp thuận những thay đổi này. Để làm cho việc duyệt xét của bạn tiện lợi hơn, chúng tôi sẽ đề một ngày hiệu lực trên đầu trang.

Trang web chính thức trực tuyến của Dejin

Liên hệ với

Nếu bạn muốn chỉnh sửa thông tin của mình hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với:

Attn: –

2 St., # 175,

San ,

USA

Đối với các yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, vui lòng truy cập diễn đàn của chúng tôi.

Kết luận
Trên đây là tổng hợp các xổ số đài gì và cũng là đài chính các tỉnh thành có mở thưởng xổ số trên toàn quốc. Xổ số đài chính hôm nay đều luôn thu hút lượng lớn người mua vé số, cơ hội “đổi đời” của bạn ở đài chính này cũng khá cao. Hãy lưu lại bài viết này của SBTYAPP.COM để thuận tiện theo dõi xổ số đài gì hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.