Thành viên mới của Newxun.com HĐQT hợp tác xã mới có quyền triệu tập đ

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Luật Hợp tác xã 2012 có quy định:

Đại hội thành viên thường niên phải được họp trong thời hạn 03 thángThành viên mới của Newxun.com, kể từ ngày kết thúc năm tài chính do hội đồng quản trị triệu tập.

Như vậy, theo quy định thì đại hộithành viên thường niên của hợp tác xã dohội đồng quản trị triệu tập.

Tuy nhiên Khoản 3 Điều này cũng có quy định:

Trường hợp quá thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thành viên bất thường hoặc quá 03 tháng,kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thường niên thì ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có quyền triệu tập đại hội thành viên.

Như vậyThành viên mới của Newxun.com, trường hợp quá 03 thángkể từ ngày kết thúc năm tài chính mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thường niên thì ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có quyền triệu tập đại hội thành viên.

Vậy nên ngoài hội đồng quản trị thìban kiểm soát hoặc kiểm soát viên cũngcó quyền triệu tập đại hội thành viên thường niên.

Trân trọng!

Kết luận
Trên đây là tổng hợp các xổ số đài gì và cũng là đài chính các tỉnh thành có mở thưởng xổ số trên toàn quốc. Xổ số đài chính hôm nay đều luôn thu hút lượng lớn người mua vé số, cơ hội “đổi đời” của bạn ở đài chính này cũng khá cao. Hãy lưu lại bài viết này của SBTYAPP.COM để thuận tiện theo dõi xổ số đài gì hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.