Uncategorized

Nền tảng giải trí Hồ Chí Minh Ứng xử văn minh trong gia đình là nền tả

Theo đó,Bộ tiêu chí áp dụng cho các thành viên gia đình gồm: vợNền tảng giải trí Hồ Chí Minh, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể… Năm nội dung chính của Bộ tiêu chí bao gồm: Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương,chia sẻ; Tiêu chí ứng xử của vợNền tảng giải trí Hồ Chí Minh, chồng: Chung thủy, nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.