Kỹ năng mua xổ số miền nam Chủ tịch nước: Đội ngũ trí thức KH&CN cầ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022. (Ảnh: Lê Hồng/VUSTA)

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại “Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu năm 2022” diễn ra sáng nay (21/5) tại Hà Nội do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam – VUSTA) tổ chức.

Cùng dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, lễ tôn vinh trí thức KH&CN là một hoạt động có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc, không chỉ có ý nghĩa coi trọng, quan tâm, đãi ngộ của Đảng và Nhà nước đối với trí thức, sự kiện còn góp phần ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc. Từ đó, động viên, khuyến khích sự nỗ lực, vươn lên của cộng đồng trí thức KH&CN cả nước – một trong những lực lượng trụ cột của cách mạng và tầm nhìn Việt Nam 2045.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”.

Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng người tài đức, trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của KH&CN của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quan điểm của Đảng ta về phát triển đất nước là “phải bằng và dựa vào KH&CN”, “phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu,giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân PhúcKỹ năng mua xổ số miền nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Hồng/VUSTA)

“Rõ ràng, nhiệm vụ trao cho đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà là hết sức to lớn và ngày càng nặng nề. Trong đó, phát hiện và tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN cũng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Nhiệm vụ này cũng cần được làm tốt hơn nữa để thực hiện những chiến lược quan trọng của quốc gia đối với tầm nhìn Việt Nam 2045.

Hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu là một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng,đãi ngộ của ĐảngKỹ năng mua xổ số miền nam, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời cũng là để khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung và của Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Đồng thời, theo Chủ tịch nước, việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp hội Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của cả nước. Danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Để từ đó, tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, củng cố vững chắc nền tảng liên minh công nhân – nông dân – trí thức, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước khẳng định, từ khi ra đời vào ngày 29/7/1983 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và nước ngoài. Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức khoa học và công nghệ, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức của cả nước, hoạt động tại 154 hội thành viên, trong đó có 91 hội ngành toàn quốc, 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố, gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Chủ tịch nước cho rằng, năng lực trình độ công nghệ của nền kinh tế nước ta còn thấp, công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao, năng suất lao động thấp, nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp, vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay mở ra cơ hội để nước ta rút ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển, đòi hỏi đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà phải miệt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình.

TSKH. Phan Xuân Dũng Chủ tịch VUSTA phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Hồng/VUSTA)

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, Liên hiệp Hội và tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách KH&CN, đổi mới sáng tạo, cơ chế, chính sách về tài chính, điều kiện làm việc, đãi ngộ nhân tài cho Đảng và Nhà nước, Chính phủ để kết nối hơn các nhà khoa học, xây dựng khối đại đoàn kết để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong thời đại mới.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xem khoa học công nghệ là quốc sách, một lần nữa khẳng định tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay.

“Giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng những đóng góp của tri thức. Tôi mong rằng thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà”.

Tại buổi lễ, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức KH&CN một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công – nông – trí vì sự nghiệp của đất nước, của dân tộc và nhân dân.

Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta rất tin yêu đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà, có nhiều hình thức vinh danh, động viên họ để đội ngũ này ngày càng cống hiến cho đất nước, dân tộc nhiều hơn.

Nhân dịp này, 106 trí thức đã được trao tặng danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu 2022” và Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tôn vinh hơn 100 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

Chiều 19/5 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam – VUSTA) tổ chức …

Không ngừng học tập, rèn luyện theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiêu chí, thước đo và phương châm hành động của cán bộ, đảng viên

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), chia sẻ với báo Thế giới & Việt Nam, GS. NGND Nguyễn …

Kết luận
Trên đây là tổng hợp các xổ số đài gì và cũng là đài chính các tỉnh thành có mở thưởng xổ số trên toàn quốc. Xổ số đài chính hôm nay đều luôn thu hút lượng lớn người mua vé số, cơ hội “đổi đời” của bạn ở đài chính này cũng khá cao. Hãy lưu lại bài viết này của SBTYAPP.COM để thuận tiện theo dõi xổ số đài gì hôm nay nhé!

Tagged

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.