Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa Người phát trực tiếp Tiếp tục tăng cường hiệu quả tuyên truyề

Thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021, Ban Biên tập Báo Thanh Hóa và Ban Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, phân công các phòng chuyên môn, phóng viên phụ trách theo dõi, phối hợp với các ban của Huyện ủy, các phòng,đơn vị thuộc UBND huyệnĐài phát thanh truyền hình Thanh Hóa Người phát trực tiếp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân tổ chức tuyên truyền trên các ấn phẩm, các chuyên trang, chuyên mục của Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và huyện Thọ Xuân thường xuyên trao đổi thông tin; trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, để đề ra các nội dung cần tuyên truyền theo từng thời điểm, từng sự kiện, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác.

Trong công tác phối hợp, đã tập trung tuyên truyền các vấn đề thời sự, chính trị; kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động kết nghĩa, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong các năm。 Trong đó, nổi bật như: Kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Thọ Xuân – Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam); kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ huyện; các kỳ họp HĐND huyện; Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Lễ hội Lam Kinh, Lễ hội Lê Hoàn; công tác xúc tiến đầu tư, đưa vào hoạt động Cảng hàng không Thọ Xuân, xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn – Sao Vàng; các chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính; phong trào xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, xây dựng trường chuẩn quốc gia; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh。。。

Nội dung tuyên truyền đã bao quát, toàn diện, kịp thời các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa Người phát trực tiếp

Trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa, từ năm 2016 đến 2021 đã thực hiện hơn 800 tin, bài, ảnh tuyên truyền đậm nét về hình ảnh đất và người Thọ Xuân, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu như loạt tin, bài về kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Thọ Xuân – Quế Sơn; loạt tin, bài kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ huyện; loạt bài chuyên đề: Huyện Thọ Xuân hành trình về đích nông thôn mới; các bài viết tuyên truyền về chương trình phát triển thương hiệu, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện…

Ngoài tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Báo Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã thực hiện khoảng 500 tin bài, phóng sự tuyên truyền về huyện Thọ Xuân. Các tin, bài, phóng sự đã thể hiện sự phát triển toàn diện của huyện Thọ Xuân, đồng thời ghi lại nhiều dấu mốc quan trọng của huyện như Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; quá trình xây dựng và hoàn thiện Đề án để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những thông tin mang tính phản biện kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn…

Lãnh đạo Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và huyện Thọ Xuân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2025.

Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa Người phát trực tiếp

Để tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của huyện Thọ Xuân trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa và sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, giai đoạn 2022-2025, Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khóa và chủ đề hàng năm; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045。

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của huyện để quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào địa bàn; phản ánh các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; tuyên truyền về đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của huyện.

Chú trọng phát hiện,biểu dươngĐài phát thanh truyền hình Thanh Hóa Người phát trực tiếp, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; kịp thời phản ánh những vướng mắc phát sinh tại cơ sở để cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng sớm tháo gỡ; xây dựng các chuyên đề, phóng sự góp phần cùng huyện tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm.

Trước mắt, trong năm 2022 tập trung xây dựng các bài viết chuyên đề, phóng sự bám sát các lĩnh vực trọng tâm mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2022 đề ra là: Tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hình thành các vùng, các sản phẩm chất lượng cao, nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn huyện; Các hoạt động về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, chất lượng hiệu quả cao gắn với xây dựng nông thôn mới; Tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, dịch vụ, đưa Thọ Xuân trở thành trọng điểm du lịch của cả tỉnh; Đổi mới mạnh mẽ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở.

Lê Phượng

Kết luận
Trên đây là tổng hợp các xổ số đài gì và cũng là đài chính các tỉnh thành có mở thưởng xổ số trên toàn quốc. Xổ số đài chính hôm nay đều luôn thu hút lượng lớn người mua vé số, cơ hội “đổi đời” của bạn ở đài chính này cũng khá cao. Hãy lưu lại bài viết này của SBTYAPP.COM để thuận tiện theo dõi xổ số đài gì hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.