Công nghệ cờ bạc Kho bạc Nhà nước ứng dụng công nghệ thôn

ời gian qua Kho bạc Nhà nước đã tích cực nỗ lực đổi mới hoạt động nghiệp vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý của hệ thống.

Theo ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, thời gian qua Kho bạc Nhà nước đã tích cực nỗ lực đổi mới hoạt động nghiệp vụ,nâng cao hiệu lựcCông nghệ cờ bạc, hiệu quả bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý của hệ thống.

Với việc triển khai thành công Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (), Kho bạc Nhà nước đã xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin, trong đó hệ thống đóng vai trò trung tâm.

Hiện nay, đã hoàn thiện các ứng dụng theo mô hình tập trung có kết nối với hệ thống như, hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước theo mô hình tập trung; hệ thống thanh toán song phương điện tử tập trung; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc tích hợp vào ; thực hiện giao dịch điện tử về các công việc mở tài khoản, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt là ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Do vậy, để việc quản lý điều hành của ngành tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước được nâng cao, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả thì việc tận dụng các công nghệ quản lý mới, tiên tiến của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực số là tất yếu.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước định hướng chuyển đổi số nhằm xây dựng kho bạc số trong tổng thể tài chính số bao gồm, xây dựng kiến trúc nghiệp vụ bao gồm các mảng nghiệp vụ của chu trình quản lý ngân sách từ khâu đầu là kế hoạch ngân sách, qua các khâu liên quan đến thực hiện ngân sách, đến khâu cuối là báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách.

Đồng thời, xây dựng kiến trúc hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng cung cấp dịch vụ trực tuyến điện tử, đa kênh, cơ sở dữ liệu tập trung tích hợp,quy trình xuyên suốt giữa các bộCông nghệ cờ bạc, ngành, cơ quan để rút ngắn và cải cách quy trình ngân sách./.

Kết luận
Trên đây là tổng hợp các xổ số đài gì và cũng là đài chính các tỉnh thành có mở thưởng xổ số trên toàn quốc. Xổ số đài chính hôm nay đều luôn thu hút lượng lớn người mua vé số, cơ hội “đổi đời” của bạn ở đài chính này cũng khá cao. Hãy lưu lại bài viết này của SBTYAPP.COM để thuận tiện theo dõi xổ số đài gì hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.