Cổ tức tiền mặt từ dự trữ thặng dư Xử lý thế nào với thặng dư phát hành cổ

Trả lời:

Thặng dư vốn từ phát hành cổ phiếu là khoản tiền còn dư ra khi doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu vì mục đích tăng thêm vốn điều lệ phục vụ hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, hoặc cụ thể đầu tư vào một dự án nào đó.

Cổ tức tiền mặt từ dự trữ thặng dư

Về nguyên tắc, khoản thặng dư vốn này cũng nằm trong nguồn vốn và được hạch toán chung vào vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng nguồn vốn này trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng mục đích sử dụng vốn ghi trong phương án phát hành thêm cổ phiếu đã được phê duyệt.

Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành việc phát hành,doanh nghiệp có thể sử dụng phần thặng dư để chia lại cho các cổ đông dưới dạng cổ phiếu thưởng (làm tăng vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành). Doanh nghiệp cũng có thể hoàn tiền lại cho cổ đôngCổ tức tiền mặt từ dự trữ thặng dưCổ tức tiền mặt từ dự trữ thặng dư, hoặc chuyển sang sử dụng với mục đích khác với mục đích ban đầu nếu phương án phát hành là để phục vụ cho một dự án cụ thể nào đó và doanh nghiệp thực sự không cần đầu tư thêm vào dự án đó ngoài số vốn dự định sử dụng trong phương án phát hành.

Cổ tức tiền mặt từ dự trữ thặng dư

Phần thặng dư vốn phát hành không được phép đưa vào quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

(Câu trả lời do Công ty Chứng khoán Tân Việt – TVSI cung cấp)

Bạn muốn chia sẻ thông tin, hoặc có thắc mắc liên quan đến chứng khoán? Hãy chia sẻ tại đây.

Kết luận
Trên đây là tổng hợp các xổ số đài gì và cũng là đài chính các tỉnh thành có mở thưởng xổ số trên toàn quốc. Xổ số đài chính hôm nay đều luôn thu hút lượng lớn người mua vé số, cơ hội “đổi đời” của bạn ở đài chính này cũng khá cao. Hãy lưu lại bài viết này của SBTYAPP.COM để thuận tiện theo dõi xổ số đài gì hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.