Biểu đồ xu hướng xổ số thể thao 14 biểu đồ thông dụng

Để hiểu rõ hơn về từng biểu đồ thông dụng, dễ hiểu và cách sử dụng chúng, bài viết này sẽ cung cấp kiến thức tổng quan về từng loại biểu đồ.

Biểu đồ cột ( Chart)Biểu đồ cột ngang (Bar Graph)Biểu đồ đường (Line Graph)Biểu đồ kết hợp (Dual Axis Chart)Biểu đồ khu vực (Area Chart)Biểu đồ thanh xếp chồng ( Bar Chart)Biểu đồ Mekko (Mekko Chart)Biểu đồ tròn (Pie Chart)Biểu đồ phân tán ( Plot Chart)Biểu đồ bong bóng ( Chart)Đồ thị thác nước ( Chart)Biểu đồ phễu ( Chart)Đồ thị viên đạn ( Graph)Bản đồ nhiệt (Heat Map)

Chi tiết của 14 biểu đồ sau đây

1. Biểu đồ cột ( Chart)

Biểu đồ cột được sử dụng để so sánh giữa các danh mục khác nhau hoặc có thể so sánh một danh mục theo thời gian. Bạn có thể sử dụng biểu đồ này để xem doanh thu trên mỗi trang hoặc khách hàng theo ngày.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ cột:

2. Biểu đồ cột ngang (Bar Graph)

Biểu đồ cột ngang được sử dụng để tránh sự lộn xộn khi một nhãn dữ liệu dài hoặc nếu bạn có nhiều hơn 10 mục để so sánh. Kiểu trực quan này cũng có thể được sử dụng để hiển thị số âm.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ cột ngang:

3. Biểu đồ đường (Line Graph)

Biểu đồ đường cho thấy xu hướng hoặc tiến độ theo thời gian và có thể được sử dụng để hiển thị nhiều loại dữ liệu khác nhau. Bạn nên sử dụng nó khi bạn lập biểu đồ cho một tập dữ liệu liên tục.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ đường:

4. Biểu đồ kết hợp (Dual Axis Chart)

Biểu đồ kết hợp cho phép bạn vẽ dữ liệu bằng hai trục y và chung trục x. Nó được sử dụng với ba bộ dữ liệu,một trong số đó dựa trên một bộ dữ liệu liên tục và một bộ khác phù hợp hơn để nhóm theo danh mục. Điều này nên được sử dụng để hình dung một mối tương quan hoặc sự thiếu sót giữa ba bộ dữ liệu này.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ đường:

5. Biểu đồ khu vực/vùng (Area Chart)

Biểu đồ xu hướng xổ số thể thao

Biểu đồ vùng về cơ bản là biểu đồ đườngBiểu đồ xu hướng xổ số thể thao, nhưng khoảng cách giữa trục x và đường được lấp đầy bằng một màu hoặc hình. Nó rất hữu ích để hiển thị các mối quan hệ một phần cho toàn bộ, chẳng hạn như hiển thị đóng góp của bán hàng cá nhân vào tổng doanh số trong một năm. Nó giúp bạn phân tích cả thông tin xu hướng tổng thể và cá nhân.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ khu vực:

6. Biểu đồ thanh xếp chồng ( Bar Chart)

Đồ thị được sử dụng để so sánh nhiều mặt hàng khác nhau và hiển thị thành phần của từng mặt hàng được so sánh.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ thanh xếp chồng:

7. Biểu đồ Mekko (Mekko Chart)

Còn được gọi là biểu đồ , loại biểu đồ này có thể so sánh các giá trị, đo lường từng thành phần của mỗi người và cho biết cách dữ liệu của bạn được phân phối trên mỗi biểu đồ.

Nó tương tự như một thanh được xếp chồng lên nhau, ngoại trừ trục x của mekko được sử dụng để ghi lại một chiều khác của các giá trị của bạn – thay vì tiến triển theo thời gian, như biểu đồ cột thường làm. Trong hình bên dưới, trục x so sánh mỗi thành phố với nhau.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ Mekko:

8. Biểu đồ tròn (Pie Chart)

Biểu đồ tròn cho thấy một số tĩnh và cách các danh mục thể hiện một phần của tổng thể – thành phần của một thứ gì đó. Biểu đồ tròn biểu thị các con số theo tỷ lệ phần trăm và tổng số của tất cả các phân khúc cần bằng 100%.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ tròn:

9. Biểu đồ phân tán ( Plot Chart)

Biểu đồ phân tán hiển thị mối quan hệ giữa hai biến khác nhau hoặc nó có thể thể hiện xu hướng phân phối. Nó được sử dụng khi có nhiều điểm dữ liệu khác nhau và bạn muốn làm nổi bật sự tương đồng trong tập dữ liệu. Điều này rất hữu ích khi tìm kiếm các ngoại lệ hoặc để hiểu sự phân phối dữ liệu của bạn.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ phân tán:

Biểu đồ xu hướng xổ số thể thao

10. Biểu đồ bong bóng ( Chart)

Biểu đồ bong bóng tương tự như biểu đồ phân tán ở chỗ nó có thể hiển thị phân phối hoặc mối quan hệ. Có một bộ dữ liệu thứ ba, được biểu thị bằng kích thước của bong bóng hoặc vòng tròn và là một biểu đồ thông dụng sử dụng màu, độ lớn để thấy dự phân tán của các nghiệp vụ phát sinh

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ bong bóng:

11. Đồ thị thác nước ( Chart)

Một trong các biểu đồ thông dụng khác thường được dùng rất nhiều trong các phân tích dữ liệu là đồ thị thác nước nên được sử dụng để cho thấy giá trị ban đầu bị ảnh hưởng bởi các giá trị trung gian – dương hay âm – và dẫn đến giá trị cuối cùng. Điều này nên được sử dụng để tiết lộ các thành phần của một số. Một ví dụ về điều này sẽ là để giới thiệu tổng doanh thu của công ty bị ảnh hưởng bởi các bộ phận khác nhau và dẫn đến một số lợi nhuận cụ thể.

Các thiết kế tốt nhất cho đồ thị thác nước:

12. Biểu đồ phễu ( Chart)

Biểu đồ hình phễu hiển thị một loạt các bước và tỷ lệ hoàn thành cho mỗi bước. Điều này có thể được sử dụng để theo dõi quá trình bán hàng hoặc tỷ lệ chuyển đổi qua một loạt các trang hoặc các bước.

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ phễu:

13. Đồ thị viên đạn ( Graph)

Biểu đồ dấu đầu dòng cho thấy tiến trình hướng tới mục tiêu, so sánh điều này với biện pháp khác và cung cấp bối cảnh dưới dạng xếp hạng hoặc hiệu suất, là một trong các biểu đồ thông dụng rất hiệu quả để bạn có thể sử dụng sau này trong các so sánh và hướng mục tiêu

Các thiết kế tốt nhất cho đồ thị :

14. Bản đồ nhiệt (Heat Map)

Bản đồ nhiệt cũng là một trong các biểu đồ thông dụng,cho thấy mối quan hệ giữa hai danh mục và cung cấp thông tin xếp hạngBiểu đồ xu hướng xổ số thể thao, chẳng hạn như cao đến thấp hoặc kém đến xuất sắc. Thông tin đánh giá được hiển thị bằng cách sử dụng màu sắc hoặc độ bão hòa khác nhau.

Các thiết kếtốt nhất cho bản đồ nhiệt:

Nếu các bạn đã tham gia vào các khóa học của mà BSD mở hàng tuần, bạn sẽ tiếp cận với các biểu đồ này bằng công cụ rất nhanh

Kết luận
Trên đây là tổng hợp các xổ số đài gì và cũng là đài chính các tỉnh thành có mở thưởng xổ số trên toàn quốc. Xổ số đài chính hôm nay đều luôn thu hút lượng lớn người mua vé số, cơ hội “đổi đời” của bạn ở đài chính này cũng khá cao. Hãy lưu lại bài viết này của SBTYAPP.COM để thuận tiện theo dõi xổ số đài gì hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.