3344444 Mạng hoàn toàn mới Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước mới

nh chụp một phần Hệ thống

Ghi chú:

(i) Hệ thống này được hợp nhất dựa trên các văn bản sau:

– Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ngày 02/06/2008.

– Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 15/11/2016.

– Thông tư 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/3/2016.

– Thông tư 192/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước ngày 12/12/2014.

– Thông tư 104/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 07/8/2014.

– Thông tư 147/2013/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/10/2013.

– Thông tư 97/2013/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/7/2013.

– Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 17/12/2012.

– Thông tư 110/2012/TT-BTC sửa đổi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/7/2012.

– Thông tư 144/2011/TT-BTC quy định bổ sung và hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước ngày 21/10/2011.

– Thông tư 57/2011/TT-BTC về quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước ngày 05/5/2011.

– Thông tư 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục Ngân sách nhà nước ngày 02/3/2011.

– Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi,bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước ngày 08/12/2010.

3344444 Mạng hoàn toàn mới

– Thông tư 143/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 22/9/2010.

– Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/02/2010.

– Thông tư 223/2009/TT-BTC quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/11/2009.

– Thông tư 136/2009/TT-BTC bổ sung3344444 Mạng hoàn toàn mới3344444 Mạng hoàn toàn mới, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 02/7/2009.

– Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/4/2009.

(ii) Nội dung bôi đỏ là quy định mới được đề cập tại Thông tư 300 (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

(iii) Nội dung gạch ngang là nội dung bị hủy bỏ hoặc bị sửa đổi.

(iv) Hệ thống mục lục này có giá trị tham khảo để quý thành viên phục vụ trong việc học tập, nghiên cứu, áp dụng pháp luật được thuận tiện.

Quý Nguyễn

Kết luận
Trên đây là tổng hợp các xổ số đài gì và cũng là đài chính các tỉnh thành có mở thưởng xổ số trên toàn quốc. Xổ số đài chính hôm nay đều luôn thu hút lượng lớn người mua vé số, cơ hội “đổi đời” của bạn ở đài chính này cũng khá cao. Hãy lưu lại bài viết này của SBTYAPP.COM để thuận tiện theo dõi xổ số đài gì hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.